Emekli Öğretim Üyelerimiz

 Türk Arkeolojisinin önderlerinden Arif Müfid Mansel 1905 yılında İstanbul’da doğdu. Dönemin soylu ve kültürlü ailelerinde olduğu gibi Arif Müfid ailesi tarafından dil ve müzik eğitimi verilerek, özel olarak yetiştirilmeye çalışılmış, orta eğitimini İstanbul Alman Mektebi’nde başlayıp, Fransız St. Benoit lisesinde 1925 yılında tamamlamıştır. Arif Müfid’in bundan sonraki hayatı için aile dostları İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Halil Edhem Eldem’in büyük etkisi olmuştur. Ünlü Alman arkeoloğu Theodor Wiegand, dostu Halil Edhem’e şükran ifadelesi olarak iki Türk gencinin Almanya’da burslu olarak tahsil etmeleri için resmi bir yazı gönderir ve bu iki genci Halil Edhem Bey tarafından seçilmesini arzu eder. Bu teklif üzerine Halil Edhem Bey, Arif Müfid ve Ahmet Rufai’yi seçerek 1925 yılında Almanya’ya gitmelerini sağlar. 1929 yılında Arif Müfid Almanya’ya gidişinin henüz 4. yılında ve henüz 24 yaşındayken “Stockwerkbau der Griechen und Römer” adlı tezle Doktor unvanını alır.

 Arif Müfid, doktorasının ardından hemen yurda döner ve hemen İstanbul Arkeoloji Müzeleri kadrosunda 1931 yılına kadar Müzeler Umum Müdürü Halil Edhem’in ve 1946 yılına kadar da onun ardından müdür olan Aziz Ogan’ın yardımcısı olarak görev yapar. Askerlik görevini yapıp, 1935 yılında tekrar müzedeki görevine başladığında Atatürk’ün ilgi duyduğu Yalova ve buradaki tarihi kaplıca çevresinde kazı yapma fırsatını bulur ve ayrıca aynı yıl kış sömestresinden itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ders vermeye başlar. Edebiyat Fakültesi 1936 yılında kendisini Müze Müdür Muavinliği uhdesinde kalmak üzere İlk Çağ Tarihi Doçentliğine tayin eder ve kısa bir süre sonra bu görev yeni kurulan Klasik Arkeoloji Kürsü’sünde Arkeoloji dersleri vermekle genişletilir. Bilindiği gibi Cumhuriyet Döneminin ilk Türk kazılarını Remzi Oğuz Arık ve Hamid Zübeyir Koşay yönetmiştir. Ancak, Klasik Arkeloji alanında Türkiye’de ilk, Arif Müfid Mansel olup, bilimsel hayatında kazılar büyük bir yer tutar. Türk Tarih Kurumu tarafından 1936 yılında Trakya Kazıları Başkanlığı’na atanır.


Arif Müfid Mansel 1936’dan 1939’a kadar Alpullu, Hasköy, Lüleburgaz, Vize ve Kırklareli’nde kazı ve araştırmalar yapmıştır. Bu çalışmalar başlayana dek Trakya, Anadolu ile Balkanlar arasında arkeolojik problemleri açıklanmamış bir bölgeydi. Mansel, 1937 yılında Trakya çalışmalarına Lüleburgaz yöresindeki tümülüslerle devam eder.

28.02.1944’te Mansel’e Profesörlük unvanını verilir ve 27.08.1946 tarihinden itibaren İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki görevinden ayrılarak, bütün faliyetini İstanbul Üniversitede kurduğu Klasik Arkeoloji Kürsüsüne hasreder. 

İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Arif Müfid Mansel 1943 yılından itibaren Eski Çağ’ın her döneminde güney Anadolu kıyılarında, denizlere açık durumuyla son derece önemli bir rol oynayan Pamphylia bölgesinin sistemli bir şekilde incelenmesi görevini üstlenmiştir. Bu doğrultuda 1946 yılından itibaren önce Perge ve daha sonra Side’de kazılara başlamış ve en son 1974 yılına kadar çalışmalarını kesintisiz sürdürmüştür. Bu kazılarda kentin tümü ele alınarak, hem tarihi hem de gelişimi araştırılmış, Hellenistik ve Roma İmparatorluk Çağı’nda eriştikleri parlak döneme ait yapıların incelenmesinin yanı sıra Orta Çağın içlerine kadar uzayan daha sonraki devirlere de aynı derecede önem verilmiştir. Anıtsal yapıların yanında, bilimsel çalışmanın gereği, sonuçlara ulaşabilmek için sikkeler, yazıtlar, heykeltıraşlık eserleri kendisi ve yetiştirdiği uzmanlarca incelenmiştir. Hem Side’de hem de Perge’de ele geçen olağanüstü güzellikteki heykeltıraşlık eserleri bölgenin Roma Dönemi heykeltıraşlık sanatı hakkında olduğu kadar, kopyalar sayesinde, daha eski eserler hakkında da zengin sonuçlar elde edilmesine yol açmıştır. Sistemli kazıların ve onların nitelikli yayınlarının bilim aleminde büyük yankıları sonucunda 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Antalya’da Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş ve Mansel buranın ilk müdürü olmuştur. Böylece Side ve Perge’deki kazıları destekleyecek, bölgenin arkeolojik araştırmalarını düzenleyecek ve bunların sonuçlarının ortaya çıkmasına yardım edecektir. 


Jale İnan, 1 Şubat 1914’te İstanbul’da doğdu. 1934’te arkeoloji eğitimi için Alexander von Humbolt’un ilk bursiyerlerinden biri olarak Berlin’e gitti. Bir yıl sonra Türk devletinin bursunu alarak 1943 yılında “Kunstgeschichtliche Untersuchung der Opferhandlung auf römischen Münzen (Roma Sikkeleri Üzerinde Kurban Merasiminin Sanat Tarihi Açısından İncelenmesi) konulu teziyle ünlü bilim adamı Gerhard Rodenwalt’ın yanında doktorasını tamamladı.


İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nin 1946 yılında eğitime başlayan Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nün kuruluşu sırasında Arif Müfit Mansel’in asistanı olarak büyük emekleri geçti. Aynı yıl başlayan Perge ve Side antik kentleri kazılarına A. Müfit Mansel ile birlikte katıldı, onun ölümünden sonra çalışmaları kesintisiz sürdürdü. Bu arada Side’deki bir antik hamamın müze binası olarak onarılması ve hizmete girmesini sağladı. Side ve Perge kazıları dışında, Kremna ve Lyrbe-Seleukeia kurtarma kazılarını da gerçekleştirdi.

Öğrenciliğinden başlayarak büyük ilgi duyduğu antik heykeltıraşlık sanatı üzerine önemli eserler verdi. Bu konudaki ilk kitabı Antalya Bölgesi Roma Devri Portreleri, 1965 yılında TTK tarafından Türkçe-Almanca olarak basıldı. Daha sonra aynı alanda; E.Alföldi-Rosenbaum ile birlikte 1966’da British Academy tarafından “Roman and Early Byzantine Portrait Sculpture in Asia Minor”, 1979’da Alman Arkeoloji Enstitüsü’nce Römüsche und Frühbyzantinisch Portratplastik aus der Türkei (Neue Funde) adlı çalışmaları yayınladı. 1975 yılında TTK tarafından Türkçe-İngilizce yayınlanan Side’nin Roma Devri Heylektraşlığı adlı çalışmasıyla Side Müzesi’nde bulunan, genellikle antik heykellerin Roma devri kopyalarından oluşan eserler yardımıyla onların orijinallerine ait birçok bilimsel sorunu çözdü. Ayrıca bazı heykeller hakkında arkeoloji dünyasındaki iki yüzyıldan fazla süren önemli tartışmalara son vermiş oldu.
Muğla’nın Milas ilçesinde, 25 Ekim 1916 tarihinde doğdu. Hacı Ali Ağa Sülalesi’nden Mehmet Ali Bey ile Seher Hanım’ın kızı; Faruk, Adnan ve Turhan Akarca’nın ablasıdır. 1937 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni; 1942’de İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nü başarıyla bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde, 1946 yılında fahri asistan, 1948 yılında da asistan olmuştur. 1953 yılında “Mylasa Sikkeleri” konulu teziyle Doktorasını tamamlamış, 1958 yılında “Kara Samsun Kazısında Bulunan Keramik” adlı teziyle Doçent olmuştur. 1973 yılında Arkeoloji Kürsüsü’nde Üniversite Profesörlüğüne atanmış, 1976 yılında Profesörlük kadrosuna geçmiştir. 1 Kasım 1982 tarihinde emekliğe ayrılmıştır. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerine vakıftı.


Araştırma ve Gezileri:

1946 ve sonrasında A. M. Mansel ile İonia, Pamphylia, Kilikia, Pisidia ve Pontus Gezileri Side ve Perge Kazıları

1946 – 1948 L. Robert ile Karia Bölgesi Tarihi Coğrafyası

1947 H. Goldman ile Tarsus Gözlükule Kazısı

1949 Milas Mezarı Temizlik ve Yayın Çalışmaları

1950 E. Haspels ile Phrygia Bölgesi Araştırması

1950 – 1952 Side ve Aspendos Sondajları

1953 G. E. Bean ile Gölenye (Marmaris) Sondajları

1955 G. E. Bean ile Theangela Araştırmaları

1955 – 1956 E. Akurgal ile Daskyleion (Ergili) Kazıları

1961 Pamphylia ve Antalya Gezisi

1965 – 1966 Beçin Araştırma ve Kazıları

1973 – 1979 Troas Bölgesi Yüzey Araştırmaları Anadolu, Avrupa ve Amerika’da Müze Geziler

Dersleri:

Attika Keramiği

İtalya’da Yunan Arkeolojisi

Ege Arkeolojisi

Genel Yunan Arkeolojisi

Bilimsel Çalışma Yöntemleri

Yayınları:

HASPELS, Eski Yunan Boyalı Keramiği, İstanbul, 1946 (Çeviren: A. AKARCA). –

M. MANSEL, A. AKARCA, Perge’de Kazılar ve Araştırmalar / Excavations and Researches at Perge, Ankara, 1949.

AKARCA, “Antalya Müzesinde Varsak’tan Gelme Bir Kerç Vazosu”, Belleten 14, 1950, 31-36.

AKARCA, “Aspendos’ta M.Ö. 5. yüzyıla Ait Bir Mezar”, Belleten 15, 1951, 203-211.

AKARCA, “Mylasa’da Hellenistik Bir Mezar / A Hellenistic Tomb in Mylasa”, Belleten 16, 1952, 367-405.

AKARCA, Milas. Coğrafyası, Tarihi, Arkeolojisi, İstanbul, 1954.

E. BEAN, A. AKARCA, “1953 Eylülünde Gölenye’de (Marmaris) Yapılan Araştırma / Test Excavation at Gölenye (Marmaris) 1953”, Türk AD 6, 1956, 3-5.

AKARCA, Kara Samsun Kazısında Bulunan Keramik, İÜ Doktora Tezi, 1957.

AKARCA, Les Monnaies Grecques de Mylasa, Paris, 1959.

AKARCA, “Hellenistik Çağda Yerli Pontus Keramiği”, V. Türk Tarih Kongresi Ankara 12-17 Nisan 1956, Ankara, 1960, 142-146.

AKARCA, “Beçin”, Belleten 35, 1971, 1-37.

AKARCA, Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri I: Şehir ve Savunması, Ankara, 1972.

AKARCA, “Çanakkale’de Kara Menderes Çevresindeki Eski Köy Yerleşmeleri”, Tarih Dergisi 30, 1976, 119-134.

AKARCA, Neandreia. Kuzey Ege’de Arkaik ve Klâsik Çağlara ait bir Şehir, İstanbul, 1977.

AKARCA, “Troas’ta Aşağı Kara Menderes Ovası Çevresindeki Şehirler”, Belleten 42, 1978, 1-52.

A.AKARCA, “Çanakkale’de Yeni Bir Çanak Çömlek Merkezi”, VIII. Türk Tarih Kongresi Ankara 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler I, Ankara, 1979, 501-506.

Prof. Dr. Aşkıdil AKARCA’nın danışmanlığında yapılan Lisans tezleri:

Birsen AKTAŞ, Girit Taş Vazoları
Ardıç ZİNET, Tunç Çağı’nda Mallia Evleri
Füsun ARMAN, M.Ö. 2. Bin Yılında Yunanistan’da Tholos Mezarlar
Gülen ATAÇ, Tunç Çağ Girit Sanatında Grifon ve Sfinks
İpek BAYSAN, Ege Gemileri
Nihal ÇAĞLAR, Tunç Çağda Girit Takıları
Nedim ÇAKMAK, M.Ö. Ege’de İkinci Bin Yakın Dövüş ve Saldırı Silahları Tipleri Bezemeleri ve Teknikleri
Z. Niran EĞDEMİR, Miken’de Fildişi Oymacılığı
Şehrazat KARAGÖZ, Girit ve Güney Kikladlarda Duvar Resimleri
Zeynep KOÇEL, Girit’te Tunç Çağı’nda Kentleşme ve Kent Örnekleri
A. Miraç KUTBAY, Ege ve Anadolu’da Megaron
Müberra LENGERLİOĞLU, Yunanistan’da Tunç Çağda Duvar Resmi
Rabia ÖZSAN, Girit’te Fildişi Oymacılığı
Mihriban ÖZBAŞARAN, Yunanistan’da Ev Tipleri-Neolithik, İlk Hellas ve Orta Hellas Çağları
Semra SARIBEKİROĞLU, Girit’te Tunç Çağı Evleri
Merih ŞEKİ, Kiklad Tavaları
Sibel TUNA, Ege’de Son Tunç Çağı’nda Sütun
Veysel TOLUN, Girit’te Son Tunç Çağı’nda Fayans

14. Temmuz 1937’de lstanbul’da doğan Prof. Dr. Somay ONURKAN 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. I965’e kadar Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesinde çalışan Onurkan SÖZER, aynı yıl mezun olduğu Edebiyat Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Kürsüsü’ne bu defa asistan olarak döndü. 1967 yılında doktorasını alarak, 1973 yuında aynı kürsüde doçent, 1982 yılında da profesör ünvanına hak kazandı. Daha sonra Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı başkanlığını kısa süreli olarak yürüttü. 1993 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. 1958-67 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL başkanlığındaki Side ve Perge kazılarına katıldı. Aynı zamanda Prof. Dr. Jale İNAN’ın önerisiyle Dr. E. ROSENBAUM çalışma gurubuyla beraber “Dağlık Kilikya Antik Kentleri ve Eski Anamur” araştırmalarında görev aldı. 1982-85 yılları arasında da Trakya Enez Arkeolojik Araştırmalarına katıldı. 
Haluk Abbasoğlu ,14 Mayıs 1943 yılında İskenderun’da doğmuştur. 1954-1960 yılları arasında İstanbul Erkek Lisesi’nde, 1960 – 1965 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünde eğitim görmüştür. 1965 – 1968 yıllarında Almanya Marburg ve Heidelberg Üniversitelerinde Klasik Arkeoloji üzerine eğitimler almıştır. 


1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nde Asistan olarak görev almıştır. 1983’te Doçent olarak görev yapmaya başlamış ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünü yapmıştır. 1985’te T.C. Kültür Bakanlığı Perge Kazısı Başkanı olmuştur. 1986 -1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev almıştır. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Profesör olarak görev yapmaya başlamıştır. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 1989 – 1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. 1990 – 1991 yıllarında Justus-Liebig-Universität Giessen (Almanya)’de misafir profesör olarak görev almıştır. 1990 – 2004 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. 1990 – 2007 Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Antalya Bölgesi Üyesi ve Başkanı olarak görev almıştır. 2000 – 2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, 2002 yılında aynı fakültede Arkeoloji Bölüm Başkanı olmuştur. 2000 – 2007 İstanbul Üniversitesi Senatörü olarak görev almıştır.

Mesleki Kuruluş Üyelikleri sırasıyla 1987 – 1994 yıllarında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim kurulu üyesi, 1989’da Alman Arkeoloji Enstitüsü (Berlin) muhabir üyeliği, Türk Alman Kültür İsleri Kurulu üyeliği, Ernst-Kirsten Gesellschaft (Stuttgart) Tarihi Coğrafya Araştırmaları Derneği Türkiye Kurucu üyeliği yapmıştır. 1990 yılında ARIT (Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü Derneği) üyesi ve başkanlığını yapmıştır. 1992 yılında Türkiye ICOMOS Milli Komitesi üyeliği, Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Derneği Kurucu Üyesi ve As Başkanlığı, İstanbul Erkek Liseliler Derneği üyeliği yapmıştır. 1994 yılında DAAD’liler Derneği üyesi olmuştur. 1996’te Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Türk Tarih Kurumu Muhabir üyesi, 1999’ta Avusturya Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesi olmuştur. 2000 -2003 yıllarında Taç Vakfı Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve aynı kuruluşta 2003 yılında Şeref Üyesi olmuştur. 2001’de T.C. Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeliği, 2003’te Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Kurucu Üyeliği ve 2004’te Societas Anatolica-Paris Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

1961- 1985 yılları arasında Tilmen Höyük, Gedikli Hara Höyük, Side, Perge, Kremna, Seleukeia Kazıları Üyeliği, 1986- 1988 yılları arasında Termessos Yüzey Araştırma başkanlığı ve 1985 yılında Perge Kazısı ve Onarımı Başkanlığı yapmıştır. 1999– 2000 yıllarında Bodrum Mindos Kapı Onarımı, 2000 yılında Side Liman Hamamı Onarımı ve 2001 Yılında Side Büyük Hamam Onarımı Projelerine danışmanlık yapmıştır.

YAYINLAR

Kitap

Abbasoğlu, Haluk, Pamphylia Bölgesi Roma Devri Hamamları, Doçentlik Tezi, İstanbul, 1982.

Abbasoğlu, Haluk, Perge Roma Devri Mimarisinde Arşitravların Soffit Bezemeleri: Tipolojik Yönden Bir İnceleme, Türk Tarih Kurumu, 1994.

Abbasoğlu, Haluk.- Martini Wolfram, (Ed. ), Die Akropolis von Perge, Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Mainz, 2003.


Kitap İçinde Bölüm

Abbasoğlu, Haluk: “Anadolu’da Antik Çağ’da Konut”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul, 1996, 395-404.
Abbasoğlu, Haluk, ”Antiquity Dwellings in Anatolia”, Housing and Settlement in Anatolia, A Historical Perspective, İstanbul, 1996, 395-404.
Abbasoğlu, Haluk, “Hamam”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2. Cilt, İstanbul, 1997, s. 750-751.
Abbasoğlu, Haluk, “Perge Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, 2000, s. 241-247.
Abbasoğlu, Haluk, “Side Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, , 2000, 235-240.
Abbasoğlu, Haluk, “Seleukeia (?) – Lyrbe Kenti Kurtarma Kazısı”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, 2000, 248-250.
Abbasoğlu, Haluk, “The Side Excavations”, Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, İstanbul, 2001, 206-210.
Abbasoğlu, Haluk, “The Perge Excavations”, Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, İstanbul, 2001, 211-216.
Abbasoğlu, Haluk, “Rescue Excavations in Seleukeia (?)- Lyrbe”, Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, İstanbul, 2001, 217.
Abbasoğlu, Haluk, “Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel”, Anadolu Araştırmaları XVI, 2002, 1-8.
Abbasoğlu, Haluk, “Zur Gechichte der Ausgrabungen in Perge”, Die Akropolis von Perge I, Ed.: H. Abbasoğlu- W. Martini, Mainz, 2003, 1-12.
Abbasoğlu, Haluk, “Eski Yunan’da Yıkanma”, Archaeological Essays in Honour of Homo Amatus: Güven Arsebük İçin Armağan Yazılar, Ed. M. Özbaşaran-O.Tanındı-A.Boratav, İstanbul, Ege Yayınları, 2003, 1-8.
Abbasoğlu, Haluk, “Pamphylia Hamamları: Plan Açısından bir Değerlendirme”, Festschrift für Fahri Işık, 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan : Anadolu’da Doğdu, İstanbul, 2004, 1-9.
Abbasoğlu, Haluk – Delemen,İnci, “Antik Nicaea’dan Günümüze Kalanlar”, Tarih Boyunca İznik, İstanbul, İş Bankası Yayınları, 2004, 189-197.
Abbasoğlu, Haluk, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı “Ekrem Akurgal ve Arkeoloji” Konulu Konferanslar, 03-04 Kasım 2003, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2004, 393-395 .
Abbasoğlu, Haluk, “Par-ha-a’dan Perge’ye”, Vita: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, Ed. M. Alparslan v.d., İstanbul, 2007, 21-22.
Abbasoğlu, Haluk -Akçay-Güven, B., “Perge’den bir bütün olarak Herakles Heykeli”, Tarhan Armağanı, M. Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler, İstanbul 2013, 1-12.


Makale

Abbasoğlu, Haluk, ”1986 yılı Termessos yüzey araştırmaları”,V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1, l987, 213-230.


Abbasoğlu, Haluk, "Perge Kazısı 1988 Yılı çalışma Raporu”, Höyük 1, 1988, 121-125.


Abbasoğlu, Haluk, “Perge Kazısı 1988 Yılı Önraporu”, 11. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 1990, s. 211-227. 


Abbasoğlu, Haluk, ”Neue Forschungen in Termessos”, Akten des XIII. Internationalen Kongresses für klassische Archaeologie, Berlin, 1988, 498.


Abbasoğlu, Haluk – İplikçioğlu, Bülent, “Antik Termessos kenti ve çevresindeki epigrafya araştırmaları”, VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1990, 209-214.


Abbasoğlu, Haluk, “Perge Kazısı 1993 ve 1994 Yılları Ön Raporu”, 17. Kazı Sonuçları Toplantısı -II, 1996, 107-121.


Abbasoğlu, Haluk.- Martini, Wolfram, ”Perge Akropolisinde 1994 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 17. Kazı Sonuçları Toplantısı- 2, 1996: 121-127. 


Abbasoğlu, Haluk- Martini, Wolfram, ”Perge Akropolisinde 1995 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 18. Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 1997: 51-63. 


Abbasoğlu, Haluk- Martini Wolfram, ”Perge Akropolisinde 1996 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 19. Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 1998: 93-105. 


Abbasoğlu, Haluk, ”Perge Kazısı 1996 Yılı Ön Raporu”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, 1998, 81-91.


Abbasoğlu, Haluk – Delemen, İnci, ”Archaeology-Cultural Tourism Relationship in Turkey”, IV. Turkish-Austrian Management Seminar, Archeology and Management of Cultural Tourism, Istanbul October 1995″, İstanbul 1998,15-20.


Abbasoğlu, Haluk -Martini, Wolfram, “Perge Akropolisinde 1997 Yılında Yapılan Çalışmalar” 20. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 1999, s. 179-194.


Abbasoğlu, Haluk, ”Perge Kazısı 1995 Yılı Ön Raporu”, 18. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, 1997, 41-50.

Abbasoğlu, Haluk,“The Founding of Perge and Its Development in the Hellenistic and Roman Periods” Urbanism in Western Asia Minor, Ed.: D. Parrish, Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 45, 2001, 172-188.


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2002”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2003-1, 30-33. 


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2003”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2004-2, 45-48.


Abbasoğlu, Haluk, “Pamphylia’nın Yüce Kenti: Perge”, Toplumsal Tarih, 125, 2004, 88-91.


Abbasoğlu, Haluk, “2004 Yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2005-3, 67-73. 


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2005”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri , 2006-4, 47-51.


Abbasoğlu, Haluk, “Perge”, Byzas 3, Stadtgrabungen und Stadtforschungungen im westlichen Kleinasiens, 2006, 289-301.


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2006”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2007-5, 54-58.


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2007”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2008-6, 58-62. 


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2008”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2009-7, 61-69. 


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2009”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2010-8, 73-80. 


Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2011”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2012-10, 82-87 .


Editörlük
Balkan-Atlı, N.: “A Short Report on Flint and Obsidian Finds”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 79-80.

Çokay, S.: “Die Tonlampen” Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 139-143.

Eschbach, N.:“Die archaische Keramik”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994- 1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 87-102.

Laube, I.: “Die frühkaiserzeitliche Panzerstatue”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 151-155.

Martini, W.: “Topographie und Architektur”, Die Akropolis von Perge Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 11-78.

Recke, M.: “Der klassische Löwenkopf-Wassespeier”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 146-150.

Recke, M.: “Die klassische und hellenistische Keramik unter Einschluß der attisch schwarzfigüren Keramik”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 101-121.

Şahin, S.: “Die Inschriften” Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003. s. 167-174.

Umurtak, G.: “A Short Report on a Group of Prehistoric Pottery”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 81-85.
  

  İnci Delemen; Robert Koleji’nde eğitim görmüş, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü’nde Klâsik Arkeoloji Lisans eğitimi almış ve mezun olmuştur. 1985 yılında aynı üniversitede “Eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında Beslenme” adlı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 yılında Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği doktora araştırma bursunu kazanmıştır. 1993 yılında “Anadolu’da Atlı Tanrılar” teziyle doktorasını tamamlamış, 1998 yılında Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği doktora üstü araştırma bursunu kazanmıştır.
    İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı’nda 1994 yılında Yardımcı Doçent, 2000 yılında Doçent, 2006 yılında ise Profesör olarak görev almış ve aynı yılda İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırıcı Ödülü’ne layık görülmüştür.
1990 ve 2012 yılları arasında aralıklı olarak Perge Kazılarında heyet üyesi olarak görev almıştır. Aynı zamanda Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Türk – Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT), Societas Anatolica, Arkeologlar Derneği’ne üyelikleri bulunmaktadır .

Ödül

1989        -    Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği doktora araştırma bursu.
1998        -    Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği doktora üstü araştırma bursu.
2006        -    İstanbul Üniversitesi, Başarılı Araştırıcı Ödülü.


YAYINLAR

Kitap

Delemen, İnci, Anatolian Rider-Gods. A Study on Stone Finds from the Regions of Lycia, Pisidia, Isauria, Lycaonia, Phrygia, Lydia and Caria in the Late Roman Period, Asia Minor Studien 35, Bonn 1999.
Delemen, İnci, Antik Dönemde Beslenme, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2001.
Delemen, İnci, Tekirdağ Naip Tümülüsü, Ege Yayınları, İstanbul 2004.
Delemen, İnci – Çokay-Kepçe, Sedef, Eski Yunan ve Roma Kap Formları Sözlüğü, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2009

Kitapta Bölüm

Delemen, İnci, “Trakya Tümülüs Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999), ed. O. Belli, İstanbul, 2000, 232-234.

Delemen, İnci, “Tumulus Excavations in Thrace”, İstanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, ed. O. Belli, İstanbul 2001, 204-205.

Delemen, İnci – Abbasoğlu, Haluk, “Antik Nikaia’dan Günümüze Kalanlar”, Tarih Boyunca İznik, İstanbul 2003, 189-197

Delemen, İnci – Abbasoğlu, Haluk, “Remains from Ancient Nicaea”, Iznik throughout History, İstanbul 2003, 189-197

Delemen, İnci – Karagöz, Şehrazat – Asal, R. , “The Greek and Roman Ages in Anatolia”, Mothers, Goddesses and Sultanas. Women in Turkey from Prehistory to the End of the Ottoman Empire. Exhibition Brussels, Centre for Fine Arts, 6 October 2004 – 16 January 2005, Brüksel 2004, 62-101, 240-249

Delemen, İnci – Karagöz, Şehrazat – Asal, R, “Les époque grecque et romaine en Anatolie”, Mères, Déesses et Sultanes. Les femmes en Turquie de la préhistoire à la fin de l’Empire Ottoman, Exposition Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 6 octobre 2004 – 16 janvier 2005, Brüksel 2004, 58-97

Delemen, İnci, “Perge’den Bir Yemek Sahnesinde Batı Yankıları”, Euregetes. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, ed. İ. Delemen – S. Çokay Kepçe – A. Özdizbay – Ö. Turak, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, İstanbul, 2008, 371-381.

Delemen, İnci, “Byzantion: Koloni-Kent-Başkent”, Byzantion’dan İstanbul’a: bir başkentin 8000 yılı, ed. K. Durak, Sakıp Sabancı Kültür Sanat Edebiyat Basın Yayın, İstanbul, 2010, 54-59.

Delemen, İnci, Antik Çağda Kent İmar Eden Kadınlar”, Kadın ve Mekan, ed. A. Akpınar – G. Bakay – H. Dedehayır, İstanbul 2010, 50-57.

Delemen, İnci, “Anadolu ve Trakya Topraklarına İz Bırakan İmparatorlar (M.ö. 6- M.s. 4. Yüzyıl): İstilacı, Yönetici, Tanrı ya da Gezgin”, İmparatorlar İstanbul’da: Hitit’ten Osmanlı’ya, ed. A. Karamani Pekin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2011, 53-67.

Delemen, İnci, “Afyon Emirdağ’dan bir Tykhe Heykelciği”, Vita. B. Dinçol – A. Dinçol’a Armağan, İstanbul 2007, 205-211.

Delemen, İnci, “Sepetli Kadın: Tekirdağ Barbaros’tan bir Stel”, Prof. Dr. Muhibbe Darga Armağanı, ed. T. Tarhan – E. Konyar, İstanbul 2008, 197-202.

Delemen, İnci, “Dioskurlar ve Tanrıça: Sadberk Hanım Müzesi’deki bir Gümüş Aplik ”, Özsait Armağanı. Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler. Studies Presentedto Mehmet and Nesrin Özsait, ed. H. Şahin – E. Konyar – G. Ergin, Akmed/ Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2011, 143- 147.

Delemen, İnci, “Perge’den Harap Bir Herme”, Prof. Dr. Orhan Bingöl 67. Yaş Armağını, ed. G. Kökdemir, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, 2013, 103-110.


Editörlük

Delemen, İnci – Casabonne, Oliver - Tekin, Oğuz, Karagöz, Şehrazat, The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia. Papers presented at the International Workshop, Istanbul 20-21 May 2005, İstanbul 2007.

Delemen, İnci - Çokay Kepçe, Sedef – Özdizbay, Aşkım – Turak, Özgür, Euergetes. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul 2008.


Makale


Delemen, İnci, “Lykia-Kabalia-Pisidia Bölgesinden Roma Dönemi Dioskurlar ve Tanrıça Kabartmaları”, Belleten 59/225, 1995, 295-321.
Delemen, İnci, “Lykia, Idebessos’ta Bulunmuş olan Bronz Adak Heykelcikleri”, Prof. Dr. Afif Erzen Armağanı. Anadolu Araştırmaları 14, 1996, 197-212. 

Delemen, İnci, “A Grave Stele from Barbaros on the Propontis”, Epigraphica Anatolica 37, 2004, 189-195.

Delemen, İnci, “Doğu’dan Batı’nın Sofrasına”, Tarihte Doğu – Batı Çatışması. Semavi Eyice’ye Saygı, Sosyoloji Yıllığı 12, 2005, 210-214.

Delemen, İnci, “Haluk Perk Müzesi’ndeki Thrak ve Anadolu Atlıları”, Tuliya 1, 2005, 149-176.

Delemen, İnci, “An Unplundered Chamber Tomb on Ganos Mountain in Southeastern Thrace”, American Journal of Archaeology, vol. 110, 2006, 251-273.

Delemen, İnci , “Büyük İskender’in Ordusundan bir Komutanın Mezarı: Naip Tümülüsü”, Aktüel Arkeoloji 3, Kasım 2007: 49-52.

Delemen, İnci, “Two New Portrait Heads with Priestly Crowns from Perge”, Adalya 12, 2009, 173-184.

Delemen, İnci – Çokay Kepçe, Sedef – Yılmaz, Zülküf, “Kırklareli Yündolan C Tümülüsü” , Colloquium Anatolicum IX, 2010 , 1-18.

Delemen, İnci, “A Bust of Antinous from Perge ”, Adalya, 2010, 183-194.

Delemen, İnci – Çokay Kepçe, Sedef – Yılmaz, Zülküf, "A ‘Warrior’ Burial Of Themid-Fourth Century B.C. In Southeastern Thrace: Tumulus C At Yündolan Near Kırklareli", Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archeology, 2010, 91-106.

Delemen, İnci, “The Colossal Statue Of Lucius Verus Recently Discovered In Perge”, Adalya, 2011, 297-314.

Delemen, İnci, Perge’nin 2011 Amerika Turu”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, 2012, 33, 12-14.

Delemen, İnci, “Perge’nin Gezen Heykellerine Yeni Örnekler”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, 2012, 34, 15-16.

Delemen, İnci, “Plancia Magna: The Baby- Faced And Powerful Daughter Of Perge” , Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, 2012, 34, 38-39.

Delemen, İnci – Koçak, Emine, "The Dancing Attis: A Bronze Statue From the Macellum / Agora of Perge." Adalya 17 , 2014.

Delemen, İnci – Koçak, Emine – Ekinci, H. Ali, "Two Bronze Heads From Melli / Kocaaliler Near Burdur." Adalya, 18 (2015) 2015 .

Bildiri

Delemen, İnci – Abbasoğlu, Haluk, “Archaeology and Tourism Relationship in Turkey”, Papers presented at the Archaeology and Management of Cultural Tourism. IV. Turkish – Austrian Management Seminar. University of Istanbul, University of Salzburg, Austrian Culture Office, Istanbul 9-10 October 1995, Istanbul 1998, 15-20.

Delemen, İnci, “Siyaset – Din – Sanat – Propaganda: Perge’den Büstler Tacı Taşıyan Portre Heykeller”, II. Uluslar arası Dokimeion Mermer Heykel Sempozyumu.The Second International Dokimeion Marble Sculpture Symposium, Afyonkarahisar 16-18 Haziran 2008, Afyonkarahisar 2008, 187-195.

Delemen, İnci, “Yunan Vazo Resimlerinde Satyros Oyunları”, Navisalvia. Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2008: Satyros, İstanbul Edebiyat Fakültesi 24-25 Nisan 2008, İstanbul 2009, 108-126.

Delemen, İnci, “Antik Çağda Çeşme Yapıları ve Perge’den Örnekler”, Geçmişten Geleceğe Su Yapılarında Taş, Mimarlar Odası Antalya Şubesi 19-20 Aralık 2008, Antalya 2008, 136-141.

Delemen, İnci, “Tumuli in Southeastern Thrace: On the Periphery?”, Tumulistanbul 2009. Tumulus as Sema, International Conference on Space, Politics, Culture and Religion in the First Millenium BC, İstanbul 1-2 Haziran, 2009.

Delemen, İnci, “Kavşaktaki Tümülüsler: Güneydoğu Trakya, M.Ö.4. - M.S. 2. Yüzyıl”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezinin 40. Yılı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi ve Avrasya Enstitüsü 16 Haziran 2009.

Çeviri

G.E. Bean, Eskiçağda Ege Bölgesi (=Aegean Turkey), İstanbul 1995.

G.E. Bean, Eskiçağda Güney Kıyılar (=Southern Shore), İstanbul 1997 (S. Çokay ile birlikte).

D. Felton, Antik Edebiyatta Hayalet Hikayeleri (=Haunted Greece and Rome: Ghost Stories from Classical Antiquity), İstanbul 2002.

Eleştiri / Tanıtım

“Review: J. Tzvetkova, History of the Thracian Chersonese, Sofia 2008”, Archaeologia Bulgarica 13.2, 2009, 93-94.

DERSLER

Lisans
Yunan ve Roma Mitolojisi
Roma Sanatı
Roma Çağı Heykeltıraşlığı
Mitoloji (İ.Ü. İletişim Fakültesi)

Yüksek Lisans
Yunan Sanatında İkonografyalar
Roma Sanatında İkonografyalar
Klasik Arkeolojide Bölgesel Envanter Çalışmaları

Doktora
Antik Çağ Gömüt Tipolojisi
Antik Çağ Gömü Gelenekleri
Antik Kültler: Arkeolojik Değerlendirme


13 Mart 1950 tarihinde İSTANBUL’da doğdu. Pelin ELİF Hanım ile Y. Mimar Ertuğrul EĞİLMEZ Bey’in kızı; D Grubu kurucularından ressam, gazeteci, müzeci ve yazar ELİF Naci Bey’in torunudur. 
İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul’da, SULTAN AHMET İLKOKULU ile KANDİLLİ KIZ LİSESİ’nde yaptıktan sonra, 1967-1972 yıllarında İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü’nde Klâsik Arkeoloji Lisans eğitimi almış; 1974’te T. C. Millî Eğitim Bakanlığı bursu kazanarak gittiği Almanya’da dil öğrenimini takiben, Doktorasını, JOHANNES GUTENBERG (Mainz) Üniversitesi’nde Prof. Dr. Frank BROMMER danışmanlığında hazırladığı “Darstellungen der Artemis als Jägerin aus Kleinasien” (Küçük Asya’dan Avcı Artemis Tasvirleri) başlıklı teziyle 1980 yılında tamamlamıştır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Kürsüsü’ne 1981 yılında Dr. Asistan; Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı’na 1982’de Yardımcı Doçent, 1992’de Doçent ve 1997’de Profesör olarak atanmıştır. 2015 yılından emekliliğine kadar Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı görevini üstlenmiştir. 
1970-1971 yıllarında Prof. Dr. Kenan ERİM başkanlığında yürütülen Aphrodisias Kazısı’na öğrenci; 1972’de Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL’in başkanı olduğu Perge ve 1973’te Prof. Dr. Jale İNAN başkanlığındaki Seleukeia am Melas / Lyrbe kazılarına arkeolog olarak sezon devamınca katılmıştır.
2004 ve 2005 yıllarında T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle kendi başkanlığında Nif Dağı’nda gerçekleştirdiği arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 2006 yılından itibaren Bakanlar Kurulu Kararıyla “İzmir İli Nif Dağı Kazısı” adıyla bilimsel bir kazı projesine dönüşmüştür. 
İkonografi, Heykel, Tarihî Coğrafya ve Yerleşim Arkeolojisi ilgilendiği başlıca konulardır.
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asli Üyesidir.
1982’den beri Metalürji Müh. Akın TULUNAY ile evlidir. Devran (1983) ve Deyyan (1987) isimli iki erkek çocuk annesi, Eda (2012) adında bir kız torun babaannesidir. 


Yayınları
Kitap
Eğilmez, Elif Tül, Darstellungen der Artemis als Jägerin aus Kleinasien, Mainz, 1980.
Tulunay, Elif Tül, Theseus ve Kentauromakhi, İstanbul, 1986.
Tulunay, Elif Tül, Etrüsk Sanatı, İstanbul, 1992.
Tulunay, Elif Tül, Pelops’un Gizemi. Antik Kaynaklara göre Tunç Çağında Anadolu’dan Yapılan Göçler ve Olympia Zeus Tapınağı Tasvir Programı hakkında Yeni Görüşler - Pelops statt Apollon?, İstanbul, 1998.

Kitap Çevirisi
Alexiou, S., Minos Uygarlığı, Çeviren: Elif Tül Tulunay, İstanbul, 1991.


Makale
Tulunay, Elif Tül, “Aydın (Aydın İlinin Arkeolojisi)”, Yurt Ansiklopedisi, İstanbul, 1982.
Tulunay, Elif Tül, “Hierapolis Tiyatrosu Podium Relieflerinde Artemis”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu - 1988, Denizli Sempozyumu Bildirileri, Denizli Valiliği, 1989, 263 - 265.
Tulunay, Elif Tül, “Anadolu’da Artemis ile Aphrodite arasındaki Benzerlikler”, X. Türk Tarih Kongresi 1986 - Ankara, Ankara, 1990, 415-421.
Tulunay, Elif Tül, “Die goldene Artemis, der silberne Apollon”, Akten des XIII. internationalen Kongress für klassische Archäologie - Berlin 1988, Mainz, 1990, 530 - 531.
Tulunay, Elif Tül, “Etrüsk Mimarlığı ve Sanatı”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul, 1997, 561 - 567.
Tulunay, Elif Tül, “Hermogenes”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1997, 778 - 779.
Tulunay, Elif Tül, “İktinos”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1997, 838 - 839.
Tulunay, Elif Tül, “Lysippos”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1997, 1133 - 1134.
Tulunay, Elif Tül, “Myron”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1997, 1328 - 1329.
Tulunay, Elif Tül, “Pheidias”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 1997, 1465 - 1467.
Tulunay, Elif Tül, “Polykleitos”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 1997, 1495 - 1496.
Tulunay, Elif Tül, “Praksiteles”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 1997, 1510 -1511.
Tulunay, Elif Tül, “Skopas”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 1997, 1678 - 1679.
Tulunay, Elif Tül, “Vitruvius”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 1997, 1884 - 1885.
Tulunay, Elif Tül, “Pelops statt Apollon? Ein neuer Deutungsvorschlag für die mittlere Figur im Westgiebel des Zeustempels in Olympia”, Istanbuler Mitteilungen 48, 1998, 453-460.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi Ön İnceleme Gezileri 1999-2001”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 14, 2002, 18 - 19.
Tulunay, Elif Tül, “Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel Hocamızı Anarken”, Anadolu Araştırmaları XVI, 2002, 553 - 556.
Tulunay, Elif Tül, “1.Uluslararası Smyrna Sempozyumu (21 - 23 Temmuz 2003)”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 17, 2004, 9-10.
Tulunay, Elif Tül, “Soloi Pompeiopolis Heykelleri”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 17, 2004, 13.
Tulunay, Elif Tül, “VIII. Mersin Arkeoloji Günleri (05 - 07 Eylül 2003)”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 17, 2004, 10-11.
Tulunay, Elif Tül, “Soloi Pompeiopolis Heykelleri (2000 - 2003)”, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 2005, 23 - 30.
Tulunay, Elif Tül, “Soloi Pompeiopolis Heykelleri (2000 - 2004)”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 20, 2005, 21 - 23.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: Yüzey Araştırması - 2004”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 20, 2005, 33 - 35.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: Yüzey Araştırması - 2005”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 21, 2006, 24 - 25.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 2006, 189-200.
Tulunay, Elif Tül, “I. Uluslararası Antik Dönemde Kehânet ve Batı Anadolu’daki Apollon Kültleri Sempozyumu (17 - 20 Ağustos 2005) ”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 21, 2006, 8 - 9.
Tulunay, Elif Tül, “Nif Dağı Kaçak Kazı ve Tahribatları”, İdol 31, 2006, 23 - 28.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2005 Yılı Yüzey Araştırması”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 2007, 351-362.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi - 2006”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 23, 2007, 32 - 34.
Tulunay, Elif Tül, “Antik Çağ’da İtalya’da Yaşamış Doğu Kökenli Bir Halk: Etrüskler”, Birinci Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi - Ficea 2007 (21 - 24 Mayıs 2007 İzmir) Bildiri Özetleri, İzmir, 2007, 208 - 210.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2006 Yılı Kazısı”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2008, 79-98.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazı Çalışmaları - 2007”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 25, 2008, 30 - 32.
Tulunay, Elif Tül, “Terra di Libri 2007 Siena Kitap Fuarı’nda Etrüskler”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 25, 2008, 16.
Tulunay, Elif Tül, “Omoplatoskopia - Scapulamanteia (Kürek Kemiği Kehâneti) ve Pelops”, Klâsik Filoloji Seminerleri IV, 2008, 55 - 76.
Tulunay, Elif Tül, “Kocaeli Üniversitesi Geleneksel Arkeoloji Günleri II”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 25, 2008, 16.
Tulunay, Elif Tül, “Omoplatoskopia - Scapulamanteia (The Oracle of Shoulder-blade) and Pelops”, Arkeoloji Dergisi XII, 2008/2, 227 - 237.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2007 Yılı Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, 2009, 411-426.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 27, 2009, 21 - 22.
Tulunay, Elif Tül,“Soloi Pompeiopolis Heykelleri 2008 Tümleme Çalışmaları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 27, 2009, 9.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2008 Yılı Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 2010, 387-408.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2009”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 29, 2010, 35 - 36.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2009 Yılı Kazısı”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, 2011, 405 - 423.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2010”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 31, 2011, 23 - 25.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2011”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 33, 2012, 32 - 35.
Tulunay, Elif Tül, “Smyrna (İzmir) Yakınlarında Birçok Kültürü Barındıran Dağ: Nif (Olympos)”, Colloquium Anatolicum XI, 2012, 81-99.
Tulunay, Elif Tül vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2010 Yılı Kazısı”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2012, 147-171.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2012”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 35, 2013, 38 - 41.
Tulunay, Elif Tül vd., “Identification of Buried Archaeological Relics Using Derivatives of Magnetic Anomalies in Olympos Mountain West Anatolia: A Case Study”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 13.1, 2013, 1 – 8 (A. Büyüksaraç, Ö. Bektaş ve A. Ateş ile birlikte)
Tulunay, Elif Tül, “An Emperor Balbinus Statue from Soloi Pompeiopolis in Cilicia (Identification and Interpretation)”, Sculpture in Roman Asia (Conference in Ephesos - Selçuk Belediye Binası 01-04 Ekim 2013), Bildiri Özetleri, İzmir, 2013, 13.
Tulunay, Elif Tül vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2011 Yılı Kazısı”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 2013, 233-252.
Tulunay, Elif Tül vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2012 Yılı Kazısı”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi, 2014, 343-357.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2013”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 37, 2014, 32 - 34.
Tulunay, Elif Tül, “The Nif (Olympos) Mountain Research and Excavation Project: An Introduction”, Sovremenniye Problemy izuçeniya istorii Tserkvy - Ecclesiastical History today, Haz. Zapalsky G. M., Simonov V., Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova, 2014, 488-493.
Tulunay, Elif Tül vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2013 Yılı Kazısı”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2015, 695-717.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2014”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 39, 2015, 43 - 46.
Tulunay Elif Tül, "II. Recent Archaeological Research in Ionia and Mysia: NİF-OLYMPUS SURVEY AND EXCAVATION PROJECT BETWEEN 2004 AND 2010", in: Recent Studies on the Archaeology of Anatolia, "Laflı E.", "Patacı S.", Eds., Archaeopress Publishers of British Archaeological Reports (BAR International Series 2750) , OXFORD, pp.11-17, 2015.
Tulunay, Elif Tül, “Nif-Olympus Survey And Excavation Project between 2004 and 2010”, Recent Studies on the Archaeology of Anatolia, BAR International Series 2750, Oxford, 2015, 11 - 17.
Tulunay, Elif Tül, “Nif Dağı Kazıları Yörenin Kültür Tarihine Işık Tutuyor”, İZMİR Kültür ve Turizm Dergisi 35, 2016, 30 - 34.
Tulunay, Elif Tül vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2014 Yılı Kazısı”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 2016, 383-406.
Tulunay, Elif Tül, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2015”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 41, 2016, 33 - 37.
Tulunay, Elif Tül, “İzmir İli Nif Dağı’nda Yeni Keşfedilen Bizans Yapı Grubu”, Türkiye’de Bizans Çalışmaları. Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler Özet Kitapçığı (Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi Uluslararası Konferansı 18 - 19 Mart 2016 Konuşma Özetleri), İstanbul, 2016.
Tulunay, Elif Tül, “Hocalarımızın Hocası Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL’i Anma Toplantısı Düzenlendi (15.09.1905 - 18.01.1975”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 41, 2016, 20.
Tulunay, Elif Tül vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2015 Yılı Kazısı”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Edirne, 2017, 331-358