İÜ Öğrencisi

Kasik Arkeoloji alanında teorik ve pratik alanda yetkin olan arkeologlar yetiştirerek, ülkemizin kültürel mirasının sonraki nesillere en iyi şekilde aktarılmasını hedefleyen Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Lisans Programımız 4 sene / 8 Yarıyıldan oluşur. YGS (EA Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir. Klasik Arkeoloji Programı, öğrencilere faydalı olabileceği düşünülen Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Hititoloji, Eskiçağ Tarihi gibi Bölümlerden/Anabilim Dallarından yandal ve çift anadal için öğrenci kabul eder. Anabilim Dalımızdan mezun öğrencilerimiz Arkeolog ünvanına sahip olur. 
Yüksek Lisans Programı

Klasik Arkeoloji alanında teorik olarak en son akademik bilgileri almak, bu bilgileri kullanarak analizler yapabilmek, uygulamada karşılaşılan sorunlara akademik bilgi birikimine dayanan çözüm önerileri getirebilecek uzmanlaşmış Klasik Arkeologlar yetiştirmeyi amaçlayan Klasik Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı sunduğu yeterlilikler açısından ülkemizin en köklü programlarından bir tanesidir. 

Kabul Koşulları: 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek 

Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Programa farklı lisans programlarından kayıt yaptırmış olan öğrenciler için 2 yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Klasik Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlıdır. Başvurular ve Kayıtlar, online olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği tarih aralıklarında yapılmakta ve web sayfasından ilan edilmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası için Tıklayınız

Yüksek Lisans Programı Bilimsel Hazırlık Programı Kapsamında Verilen Dersler:

Güz Dönemi: Ege Arkeolojisi 1: Minos Uygarlığı, Mitoloji ve İkonografi 1, Klasik Arkeolojiye Giriş 1, Tarihi Coğrafya

Bahar Dönemi: Ege Arkeolojisi 2: Kyklades ve Hellas Kültürleri, Mitoloji ve İkonografi 2, Klasik Arkeolojiye Giriş 2, Antik Şehircilik

Yüksek Lisans Programı Ders Aşaması Kapsamında Verilen Dersler:

Güz Dönemi: Antik Kaynaklar Işığında Mimarlık Terimleri, Yunan Heykelciliği:Grup Heykeller, Yunan ve Roma Sanatında İkonografyalar, Arkeoloji ve Nümismatik, Seminer

Bahar Dönemi: Yunan Heykeltıraşları: MÖ 5. yüzyıl, Küçük Asya'da Şehircilik Uygulamaları, Anadolu Keramik Üslupları, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın İlkeleri

Klasik Arkeoloji Bilim Dalı 2018-2019 Güz Dönemi Ders Programı için TIKLAYINIZ

Klasik Arkeoloji Bilim Dalı 2018-2019 Bahar Dönemi Ders Programı için TIKLAYINIZ


Doktora Programı

Tezli Doktora Programımız "Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalıyla" ortak olarak, Arkeoloji Bilim Dalı Doktora Programı adı altında yürütülmektedir. Arkeoloji Bilim Dalı Tezli Doktora Programı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlıdır. Başvurular ve Kayıtlar, online olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği tarih aralıklarında yapılmakta ve web sayfasından ilan edilmektedir. 

Doktora Programı Ders Aşaması Kapsamında Sunulan Dersler

Güz Dönemi: Arkaik ve Klasik Dönemlerde Siyasi ve Sosyal Hayatın Keramiklere Yansıması, Antik Kaynaklar Işığında Heykeltıraşlık, Anadolu Yerel Keramiği, Antik Kentlerin Dönüşümü: Mimari Yapılanma ve Kent Planı, Antik Yunan’da Sosyal Yaşam.

Bahar Dönemi: Antik Çağ Gömüt Tipolojisi, Hellenistik ve Roma Dönemlerde Siyasi ve Sosyal Hayatın Keramiklere Yansıması, Antik Çağ Teknolojileri, Roma Dönemi’nde Sosyal Yaşam

Arkeoloji Bilim Dalı 2018-2019 Bahar Dönemi Ders Programı için TIKLAYINIZ

Klasik Arkeoloji Bilim Dalı Lisansüstü Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ
Devam eden lisansüstü tezleri

Yüksek Lisans

Bahar Oğuş, Klasik Arkeolojide İkhnolojik Yaklaşımlar. Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Büşra Atalar Yeter, Daskyleion'da Bulunmuş Açık Formlu Kaplar. Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Halid Lepan, Eskiçağ'da Kremasyon. Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

İnan Kopçuk, Pamphylia Kültür Envanteri. Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Sanem Türk, Antikçağ'da Kamusal İletişim ve Sosyal Medya. Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Altan Algül, Side Anıtsal Çeşmesi: G Yapısı, Danışman Doç. Dr. Aşkım Özdizbay

İlknur Karakaşlar, Anadolu'da Roma Dönemi Agora-Basilica Kompleksleri: Mimari, İşlev ve Gelişim Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi, Danışman Doç. Dr. Aşkım Özdizbay

Yiğit Ozar, Hellenistik Dönem'de Smyrna Çevresindeki Kaleler, Doç. Dr. Müjde Peker

Elif Cankurt, Antik Çağ Yunan Vazolarında Komast Betimlemeleri, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Turak

Kossi Alfred Yovotse, Afrika Helykel Sanatı: Nijerya Bölgesi Nok Heykelleri (M.Ö.5 yy.-2 yy.), Dr. Öğr. Üyesi Özgür Turak

Zeynep Zorer, Antik Çağ'da Anadolu'da Karyatidler: Yayınlar Üzerinden Bir Araştırma, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Turak

Doktora
​Hasret Garan, Arkaik Dönem'de Anadolu Halkları Arasındaki Kültürel Etkileşimler: Arkeolojik Buluntular Bağlamında Bir Değerlendirme, Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Onur Girgin, Kocaeli Çevresinde Bulunmuş Eserler Üzerinden Nikomedia Heykeltıraşlık Üslubunun İncelenmesi, Doç. Dr. Aşkım Özdizbay


Tamamlanan Lisansüstü Tezleri

Yüksek Lisans

Hasret Garan, Antik Cağ'da Kemik Endüstrisi ve Perge'de Bulunmuş Kemik Eserler

Dicle Kaya, Roma Anadolu'daki Doğu Sınırı: Karargahlar, Köprüler ve Yol Ağlarının Arkeolojik Açıdan İncelenmesi, Danışman Doç. Dr. Aşkım Özdizbay

Nisan Lordoğlu, Antik Byzantıon ve Kalkhedon'un Şehircilik Açısından İncelenmesi (Kuruluşlarından Roma İmparatorluk Dönemi'ne Kadar), Danışman Doç. Dr. Aşkım Özdizbay

İlkay Gizem Önem, İon Düzeninde Frizin Kökeni ve Gelişiminin İncelenmesi, Doç. Dr. Müjde Peker

Doktora

Ali​ Bora, Antik Bithynia Bölgesi Ölü Gömme Gelenekleri, Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Emre Taştemür, MÖ 7. yüzyıldan 4. yüzyıla Cam Kaseler, Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Murat Ufuk Kara, Kapadokya Bölgesi Mezar Stelleri, Danışman Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe


2015 yılı ve öncesi tamamlanan Doçentlik, Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Doçentlik ve Doktora Tezleri

Abbasoğlu, H., Pamphylia Bölgesi Roma Devri Hamamları, Doçentlik Tezi, İstanbul, 1982.

Atik, N.: Die Keramik aus den Südthermen von Perge, Archäologisches Institut Freiburg, Feriburg, 1989.

Çelgin, A.V., Termessos Kenti Nekropolleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990.

Alanyalı, H.S., Das Friesprogramm des Theaters von Perge in Gallienischer Zeit, Klassisches Archäologische Institut der Universität Wien, Viyana,  1999.

Öztürk, A., Die Architectur der Scanae Frons des Theaters in Perge, Technische Universität Cottbus, Cottbus, 1999.

Bulgurlu, S., Perge Kenti Hellenistik Güney Kapısı ve Evreleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.   

Fırat, N., Perge Konut Alanı Keramiği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999.

Zeyrek, T.H., Perge Doğu Konut Alanı 1989-1998 Kazılarında Ortaya Çıkarılan Evler, Mimari Açıdan Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.

Çokay-Kepçe, S., Karaçallı Nekropolü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003.

Özdizbay, A., Perge’nin M.S. 1.-2. Yüzyıllardaki Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

Türkmen, M., Pamphylia ve Kilikia’da Severuslar Dönemi Mimari Bezemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

Turak, Ö., Roma Dönemi Pamphylia Lahitleri ve Atölye Sorunu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

 Işıklıkaya, I., Perge Mozaikleri, Macellum, Geç Dönem Meydanı Doğu Portiği ve Güney Hamam, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.

Akçay Güven, B., Pamphylia Bölgesi Roma Dönemi Portreciliğiİstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

 Yüksek Lisans Tezleri

Fırat, N., Perge Konut Alanı Kullanım Keramiği: Tipolojik İnceleme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1992.   

Alanyalı, H.S., Zur Gigantomachie des Theaterfrieses von Perge, Klassisches Archäologische Institut der Universität Wien, Viyana, 1996.

Çokay, S., Antik Çağ’da Aydınlatma Araçları ve Perge Pişmiş Toprak Kandilleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996.

Aydoğan, Ş., Pamphylia Bölgesi’nde Bulunan Lahitler. Yayınlanmış Örneklerin Tipolojik Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998.

Demir, Ç., Antik Çağda Cam ve Perge Konut Alanı “A” Evi Cam Eserleri Kataloğu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.

Özdizbay, A.. Perge Batı Nekropolisi M2 Mezar Yapısı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.

Türkmen, M., Perge Aşağı Şehir Surlarında Roma Dönemi Uygulamalarına İlişkin Gözlemler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.

Şentürk, Hande, Pamphylia Bölgesinde Perge’ye Ulaşan Yollar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.

Şen, N.T., Perge Akropolisi Kazı Sikkeleri: 1994-2003, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.

Turak, Ö., Pamphylia Bölgesinde Bulunan Attika Tipi Lahitler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005.

Erol, A., Perge Kazı Sikkeleri: 1989-1998, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005. 

Akçay, B., Perge Güney Hamamı Heykeltıraşlık Eserleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.

Özgülnar, N., Perge Kazılarında Bulunmuş Takılar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.

Köker, H., Perge Kazı Sikkeleri: 1999-2004, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.           

Çağlayan, Ç., Perge Antik Kentinde Suyun Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009.

Erdek, Ş. Perge Mozaiklerinin Korunması, Sergilenmesi ve Bakımı: Yöntem Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.

Toprak Cihan, Ö. Perge Batı Nekropolisi 169 Numaralı Parselde 1997-2007 Yılları Arasında Günışığına Çıkarılan (Çitle Çevrili Alan) Mezar Yapılarının Bozulma Nedenleri, Koruma ve Sergileme Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.  

Bilgin, S. Perge Kazılarında Bulunmuş Damgalı Unguentariumlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.


 


 
Erasmus Programı

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajans’a ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. 

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Özgür Turak


Edebiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Arsun Uraz Yılmaz

Koordinatörler için Lİstesi için Tıklayınız

Courses Offered for Erasmus Program


Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Mevlana Koordinatörü: Arş. Gör. İpek Dağlı Dinçer

Mevlana değişim programı kitapçığı için

Tıklayınız


Farabi Programı

Farabi Değişim Programı Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. 

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Farabi Koordinatörü: Arş. Gör. Fatma Nihal Köseoğlu

İstanbul Üniversitesi Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü Web Sayfası için Tıklayınız