Aday Öğrenci

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TANITIM SAYFASI
KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

•    Bölüm ne öğretir? Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Anadolu'nun zengin kültürel mirası içindeki MÖ 8 – MS 4. yüzyıllar arasındaki dönemini ve Anadolu’nun bu kültür içindeki yerini anlamayı hedefleyen Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, aynı zamanda, öğrencilerin malzemeyi görmesini, araştırma kaynakları ve yöntemleri konusunda bilgilenmelerini, araştırmacılığa yönelmelerini ve kendilerini geliştirmelerini de sağlamayı amaç edinmiştir. 

Tarih ve onun başlıca veri alanını oluşturan arkeolojik eserler tüm insanlığın ortak mirasıdır. Tarihsel-kültürel mirasa sahip çıkılması ve korunması başlı başına bir hedef olmalıdır. Hedefe doğru atılacak önemli bir adım ise toplumun bu konuda aydınlatılmasıdır. Yaklaşık bin yıldır üzerinde yaşadığımız toprakların geçmişini Türk insanına tanıtmak ve topraklarımızdaki arkeolojik değerleri benimseyerek sahip çıkmasını sağlamak, konu üzerinde uzmanlaşmış ve dolayısıyla Anabilim dalımızdan mezun olacak kişilerin görevi olmalıdır.


•    Bizim Bölümümüzün Türkiye’deki diğer bölümlerden ayrılan yönleri nelerdir?Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1946 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından “Klasik Arkeoloji Kürsüsü” adı altında kuruldu. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarını, günümüze bıraktıkları kalıntılar ışığında inceleyen klasik arkeoloji disiplininin yanına, bir dönem, tarihöncesini ele alan prehistorya disiplini de eklendi. Fakat 1982 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü, Arkeoloji ve sanat Tarihi Bölümü içinde ayrı bir anabilim dalı olarak yerini aldı.
Klasik arkeoloji öğretiminin ve sistemli arkeoloji araştırmalarının bir öncüsü olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, arkeolojinin öncülerinden olan Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. Jale İnan ve Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu gibi bilim adamlarının Antalya Bölgesi’ndeki (antik Pamphylia) Perge, Side, Kremna, Lyrbe gibi kentlerde başlattıkları ve uzun yıllar boyunca sürdürdükleri kazı ve araştırmalar sayesinde bölge arkeolojisine çok önemli katkılarda bulunmuştur. 1955 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı tüzel kişiliğe ve bağımsız bütçeye sahip Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları İstasyonu (şimdiki Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi) da hala aktiftir ve bölge ile ilgili yayın çalışmalarını desteklemektedir. Anabilim dalımızda, Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi (İzmir), Daskyleion Kazı ve Araştırma Projesi (Bandırma) ve Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları (Mersin) de yürütülmektedir. 
İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı sayıları giderek artan benzerleri arasında deneyimliliğin yanı sıra, bir metropolde bulunmasının sağladığı yararlar yardımıyla bugün de ön plandadır.

•    Bölüme nasıl girilir?

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalının sıralama ve taban – tavan puanları ile diğer yükseköğretim girdi göstergeleri için tıklayınız


•    Size neler sunuyoruz?

Hedeflenen araştırma düzeyine ulaşılması için gerekli olan araştırma kültürü konusunda anabilim dalımız yeterli donanıma sahiptir. Ulusal iş birliği, başka üniversitelerdeki klasik arkeoloji anabilim dallarından bazı araştırma görevlilerinin İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarını sürdürmeleri ve yine başka üniversiteler ile karşılıklı olarak, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalı öğrencileri, yabancı bilim adamlarının Türkiye’de gerçekleştirdiği kazılara da katılmaktadırlar. Disiplinler arası işbirliği hem öğretim programında, hem de kazı ve araştırma alanında kendini göstermektedir. Öğrencilerin nümizmatik, Eski Yunan dili ve Latince derslerine devam etmeleri zorunludur. Programdaki diğer seçmeli derslerinde eskiçağ bilim dalları arasından seçilmesine dikkat edilmektedir. Öte yandan kazı ve yüzey araştırmalarında araştırma koşullarının yarattığı gereklilikler doğrultusunda prehistorya, protohistorya, mimarlık, sanat tarihi, epigrafya, nümizmatik, topografya, botanik vb. alanlarında uzmanlar ile işbirliğinde bulunulmaktadır. Anabilim Dalı öğrencilerimiz, fakültemizin sunduğu Yan Dal veya Çift Anadal programları sayesinde farklı bölüm/anabilim dallarında da (örneğin Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Eskiçağ Tarihi, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım, Antropoloji) eğitim görerek sertifika/diploma almaya hak kazanırlar. Aynı zamanda anabilim dalımızın Erasmus, Mevlana ve Farabi ikili anlaşmaları sayesinde hem yurtiçi hem de yurtdışında belirli dönemlerde eğitim görüp, kendilerini geliştirme fırsatı bulabilirler. 


•    Akademik ve sosyal etkinlikler
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı tarafından sürdürülen iki kazı (Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi (İzmir), Daskyleion Kazı ve Araştırma Projesi (Bandırma)) ve bir adet yüzey araştırması (Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları (Mersin)) bulunmaktadır. Bu projeler ve bunlar ile ilgili bilimsel yayınların yanı sıra, anabilim dalımız ulusal/uluslararası katılımcılar davet ederek klasik arkeoloji, kültürel miras, koruma ve onarım teknikleri gibi çok yönlü alanlarda konferanslar ve sempozyumlar düzenlemektedir. Aynı zamanda bölümümüz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı’nda bölümümüz tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmaları yanında, sürdürülen veya tamamlanmış yüksek lisans ve doktora çalışmaları da sunulmakta ve öğrencilerimize büyük fayda sağlamaktadır. Anabilim dalımız öğrencileri, anabilim dalımızca sürdürülen çalışmalarda yer alabilecekleri gibi, öğretim üyelerimizin yönlendirmesiyle, Türkiye’deki diğer ulusal veya uluslararası kazı ve araştırma projelerine de katılabilmektedir. 
Öğrencilerimizin katılımının ve aktif rolünün son derece önemli olduğu bölüm topluluğumuz “Arkeoloji Kulübünü” tüm öğrencilerimize açıktır ve kulüp tarafından düzenlenen antik kent/kazı gezi ve ziyaretleri ile yine kulüp tarafından organize edilen bilimsel toplantılar öğrencilerimize son derece faydalı olmaktadır. 

•    Bu bölüm mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?
Anabilim dalımızdan mezun olan öğrenciler, Lisansüstü eğitimlerine devam ederek Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. Aynı zamanda özel ve devlet müzelerinde uzman arkeolog olarak çalışabilecekleri gibi, belediyelerin ilgili birimlerinde arkeolog olarak görev yapabilirler.