Anabilim Dalımız

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1946 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından “Klasik Arkeoloji Kürsüsü” adı altında kuruldu. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarını, günümüze bıraktıkları kalıntılar ışığında inceleyen klasik arkeoloji disiplininin yanına, bir dönem, tarihöncesini ele alan prehistorya disiplini de eklendi. Fakat 1982 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü, Arkeoloji ve sanat Tarihi Bölümü içinde ayrı bir anabilim dalı olarak yerini aldı.​

Klasik arkeoloji öğretiminin ve sistemli arkeoloji araştırmalarının bir öncüsü olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, sayıları giderek artan benzerleri arasında deneyimliliğin yanı sıra, bir metropolde bulunmasının sağladığı yararlar yardımıyla bugün de ön plandadır.

Yunan ve Roma uygarlıkları ile onların bıraktığı somut izleri, öncülerinden yola çıkarak tanıtmak, MÖ 8 – MS 4. yüzyıllar arasında kalan dönem ve özellikle Anadolu ile ilgili bilgi ve veriler üzerinde yoğunlaşarak, Anadolu’nun bu kültür içindeki yerine ağırlık vermek, öğrencilerin malzemeyi görmesini, doğrudan tanımasını sağlamak ve mezunlarımız çoğunlukla müzelerde görev alacaklarından ve meslek yaşamlarının odağını belgeleme ve değerlendirme çalışmaları oluşturacağından, araştırma kaynakları ve yöntemleri konusunda bilgilenmelerini, araştırmacılığa yönelmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak Anabilim Dalımızın eğitim-öğrenim kapsamındaki amaçlarını oluşturmaktadır. 

Tarih ve onun başlıca veri alanını oluşturan arkeolojik eserler tüm insanlığın ortak mirasıdır. Tarihsel-kültürel mirasa sahip çıkılması ve korunması başlı başına bir hedef olmalıdır. Hedefe doğru atılacak önemli bir adım ise toplumun bu konuda aydınlatılmasıdır. Yaklaşık bin yıldır üzerinde yaşadığımız toprakların geçmişini Türk insanına tanıtmak ve topraklarımızdaki arkeolojik değerleri benimseyerek sahip çıkmasını sağlamak, konu üzerinde uzmanlaşmış kişilerin görevi olmalıdır.

Hedeflenen araştırma düzeyine ulaşılması için gerekli olan araştırma kültürü konusunda anabilim dalımız yeterli donanıma sahiptir. Ulusal iş birliği, başka üniversitelerdeki klasik arkeoloji anabilim dallarından bazı araştırma görevlilerinin İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarını sürdürmeleri ve yine başka üniversiteler ile karşılıklı olarak, konferanslar düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalı öğrencileri, yabancı bilim adamlarının Türkiye’de gerçekleştirdiği kazılara da katılmaktadırlar. Disiplinler arası işbirliği hem öğretim programında, hem de kazı ve araştırma alanında kendini göstermektedir. Öğrencilerin numizmatik, Eski Yunan dili ve Latince derslerine devam etmeleri zorunludur. Programdaki diğer seçmeli derslerinde eskiçağ bilim dalları arasından seçilmesine dikkat edilmektedir. Öte yandan kazı ve yüzey araştırmalarında araştırma koşullarının yarattığı gereklilikler doğrultusunda prehistorya, protohistorya, mimarlık, sanat tarihi, epigrafya, numizmatik, topografya, botanik vb. alanlarında uzmanlar ile işbirliğinde bulunulmaktadır.